Záruční politika | Výrobce POS systémů a panelových počítačů All-In-One | PENETEK

Záruční politika Penetek.| Profesionálně poskytovat POS OEM / ODM služby a POS řešení na klíč.

Záruční politika Penetek.

Záruční politika

Penetek zaručuje, že všechny produkty, díly, komponenty a výrobní proces jsou v souladu se spec. standardem podle schvalovacího listu specifikací a jsou bez vad materiálu a zpracování při normálním používání a servisu v rámci záruční doby. Pokud se na výrobcích, dílech, součástech a výrobním procesu vyskytnou závady, je společnost Penetek odpovědná za opravu a výměnu v rámci záruční doby, která je 25 měsíců od data faktury za odeslání. Pokud požadujete delší období nebo některé neuvedené podmínky, kontaktujte prosím náš prodej pro rozšíření služeb.


Podmínky služby

1. Omezená záruka

● Nepokryté oblasti:

Všechny jednotky musí být vráceny s platným číslem RMA (Return Merchandise Authorization). Společnost Penetek si vyhrazuje právo odmítnout opravu u jednotek vrácených bez platného čísla RMA.
 
Společnost Penetek si vyhrazuje právo odmítnout opravu a/nebo účtovat poplatek za opravu na náklady zákazníka, pokud jsou předloženy následující podmínky:
A. Přírodní katastrofy, jako je požár, voda, pohyb půdy, počasí a další důsledky přírodních nebezpečí.
b. Neočekávaný zapínací proud, výskyt napětí a abnormality prostředí.
C. Nesprávné použití, údržba a metody montáže/demontáže produktu. To zahrnuje kosmetická poškození, jako jsou škrábance a praskliny nalezené na obalu/krytu, ve kterých nemají vliv na normální funkčnost.
d. Instalace a nastavení softwaru
E. Použijte štítek s neoprávněným sériovým číslem a neoprávněnou změnu sériového čísla na štítku.
F. Počítačový virus
G. Nesprávné použití na testovacím zařízení a převodech při testování produktů.
h. Odeslání jednotky neautorizovanému výrobci nebo třetí straně k opravě.
i. Při používání nebo údržbě systému není v souladu s bezpečnostním upozorněním uvedeným na bezpečnostním štítku systému.
j. Náhodné incidenty (například ztráta dat způsobená havárií úložného zařízení).
k. Použití softwaru nechráněného autorským právem.
l. Periferní zařízení a/nebo příslušenství, které nejsou uvedeny ve výchozím a/nebo přizpůsobeném přepravním balení a/nebo jejichž specifikace je mimo rozsah podpory systému.

2. Poděkování

Poplatky za vrácení RMA budou považovány za nezáruční servisní poplatek RMA, pokud jsou vady způsobeny CID.

Dead on Arrival (DOA)

● Jednotky DOA jsou definovány tak, jak je uvedeno níže Jednotky DOA jsou produkty nefunkční do 21 dnů letecky, 42 dnů po moři od data přijetí jednotek.

CID (poškození způsobené zákazníkem) a NDF (nenalezena žádná vada)

● Stav CID a NDF bude zákazníkovi oznámen po dokončení procesu kontroly RMA.

Servis

● Obecné RMA: Vztahuje se na vrácené položky/jednotky, které jsou v záruce/po ní, a které nejsou vyprodané/výrobky, jejichž výroba byla ukončena, a také se nejedná o technicky neopravitelné díly.

● Neopravitelné RMA: Vztahuje se na vrácené položky/jednotky, které nejsou na skladě/výrobky, jejichž výroba byla ukončena, a technicky neopravitelné díly. V rámci záruky budou položky/jednotky nahrazeny modernizovanými modely podobné třídy nebo řady.

Turn-Around Time
● RMA Dokončení Turn-Around

Toto je doba, po kterou Penetek dokončí opravu RMA. Obecně je doba obratu 30 pracovních dnů od data, kdy vrácené položky RMA dorazí do zařízení RMA Penetek. Doba obratu se liší v závislosti na vráceném množství RMA přijatém v zařízení RMA Penetek.

● Otočení čísla RMA

Toto je doba, po kterou zákazník předloží přepravní dokumentaci Penetek. Doba obratu začíná, když Penetek vydá zákazníkovi číslo RMA. Číslo RMA je platné po dobu dvou měsíců před vypršením platnosti. Zákazník bude mít lhůtu dvou měsíců na předložení přepravní dokumentace společnosti Penetek od data obdržení čísla RMA vydaného společností Penetek.

Poštovné
● DOA

Poplatek za kontrolu a vrácení bude účtován na náklady zákazníka, pokud existují následující příčiny poškození RMA vrácením

◎ Poškození způsobené zákazníkem (CID)

◎ Nebyla nalezena žádná vada (NDF)

● RMA

◎ Příchozí RMA do Penetek se účtuje na náklady zákazníka.

◎ Odchozí RMA k zákazníkovi se účtuje na náklady společnosti Penetek.

Bezzáruční servisní poplatek RMA a poplatek za prodlouženou záruku

Kontaktujte prosím našeho obchodního zástupce.

Záruční politika | Výrobce POS systémů a panelových počítačů All-In-One | PENETEK

Nachází se na Tchaj-wanu od roku 2013,PENETEK TECHNOLOGY, INC.je výrobcem POS systémů a panelových PC s platformou Intel 10th Gen. Elkhart Lake pro POS, Panelové PC a produktové řady průmyslových PC. Mezi jejich hlavní produkty patří POS, All-In-One POS, Panel PC, Industrial Panel PC, Kiosky a Open Frame PC, které jsou certifikovány CC a FCC.

Penetek, je 100% přední výrobce se sídlem na Tchaj-wanu, který nabízí služby OEM / ODM s nejflexibilnějším přizpůsobením vývojářům pohostinství, potravin a nápojů, maloobchodu a průmyslové automatizace a společnostem s komplexními produktovými službami. Díky více než 20 letům zkušeností s návrhem a výrobou dotykových terminálů All-in-One (AIO) chápou zaměstnanci Penetek požadavky našich partnerů a vyvíjejí produkty bezkonkurenční kvality a funkcí, které našim OEM/ODM partnerům pomohou splnit specifické potřeby jejich zákazníků v neustále se měnící dynamice trhu.

PENETEK nabízí zákazníkům vysoce kvalitní POS systémy a panelová PC s pokročilou technologií a 20 lety zkušeností, PENETEK zajišťuje splnění požadavků každého zákazníka.