Garantipolicy | Allt-i-ett POS-terminal | Tillverkare av POS-hårdvara | PENETEK

PENETEK Garantipolicy. | Professionellt erbjuder POS OEM / ODM-tjänster och kompletta POS-hårdvarulösningar.

PENETEK Garantipolicy.

Garantipolicy

PENETEK garanterar att alla produkter, delar, komponenter och tillverkningsprocessen är i enlighet med specifikationsstandarden enligt specifikationsgodkännandet och är fria från defekter i material och utförande vid normal användning och service under garantiperioden. Om det finns defekter på produkter, delar, komponenter och tillverkningsprocessen är PENETEK ansvarig för reparationer och ersättningar under garantiperioden, som är 25-37 månader från fakturadatumet för leveransen. Om du behöver en längre period eller några ej angivna villkor, vänligen kontakta vår försäljning för utökade tjänster.


Villkor för tjänsten

1. Begränsad garanti

● Områden som inte täcks:

Alla enheter måste returneras med ett giltigt Return Merchandise Authorization (RMA) -nummer. PENETEK förbehåller sig rätten att avböja reparationservice för enheter som returneras utan ett giltigt RMA-nummer.
 
PENETEK förbehåller sig rätten att avböja reparationservice och/eller debitera reparationsavgiften på kundens bekostnad när följande villkor föreligger:
a. Naturkatastrofer såsom brand, vatten, markrörelser, väder och andra konsekvenser av naturliga faror.
b. Oväntade inrush-strömmar, spänningshändelser och miljöavvikelser.
c. Felaktig produktanvändning, underhåll och monterings-/monteringsmetoder. Detta inkluderar kosmetiska skador såsom repor och sprickor som hittas på höljet/förpackningen och som inte påverkar den normala funktionaliteten.
d. Installation och inställningar av programvara.
e. Användning av obehörig serienummeretikett och obehörig ändring av serienumret på etiketten.
f. Datorvirus.
g. Felaktig användning av testutrustning och utrustning vid produkttestning.
h. Inlämning till obehörig tillverkare eller tredjepartsenhet för reparationservice.
i. Uppfyller inte säkerhetsanvisningarna som anges på systemets säkerhetsmärkning vid användning eller underhåll av systemet.
j. Oavsiktliga händelser (till exempel dataförlust orsakad av krasch i lagringsenheten).
k. Användning av icke upphovsrättsskyddad programvara.
l. Periferiutrustning och/eller tillbehör som inte finns med i standard- och/eller anpassade fraktpaket och/eller vars specifikationer ligger utanför systemets stödområde.

2. Bekräftelse

RMA returtjänstavgifter kommer att betraktas som icke-garanti RMA-tjänstavgift om defekterna härrör från CID.

Dead on Arrival (DOA)

● DOA-enheter definieras som enheter som inte fungerar inom 21 dagar med flyg, 42 dagar med sjö från enheternas mottagningsdatum.

CID (Customer Induced Damage) och NDF (No Defect Found)

● CID- och NDF-status meddelas kunden när RMA-inspektionsprocessen är klar.

Service

● Allmän RMA: Gäller returnerade föremål/enheter som är inom/utanför garantin och inte är slut på lager/utgångna produkter och heller inte tekniskt omöjliga att reparera delar.

● Icke-reparerbar RMA: Gäller returnerade föremål/enheter som är slut på lager/utgångna produkter och tekniskt omöjliga att reparera delar. Enheter som är inom garantin kommer att ersättas med uppgraderade modeller, liknande klass eller serie.

Omvändningstid
● RMA Slutförandetid

Detta är den tid det tar för PENETEK att slutföra RMA-reparationstjänsten. Generellt sett är genomloppstiden 30 arbetsdagar från den dag då RMA-returnerade föremål anländer till PENETEK RMA-anläggning. Genomloppstiden varierar beroende på antalet RMA-returnerade föremål som tas emot vid PENETEK RMA-anläggning.

● RMA-nummer Turn-Around

Detta är tidsperioden för kunden att lämna in PENETEK fraktdokumentation. Tidsperioden börjar när PENETEK utfärdar RMA-numret till kunden. RMA-numret är giltigt i två månader innan det löper ut. Kunden har två månader på sig att lämna in PENETEK fraktdokumentation från datumet då de mottog RMA-numret utfärdat av PENETEK.

Fraktkostnad
● DOA

Inspektion och returfraktkostnad debiteras kunden när följande orsaker till RMA-returskador finns

◎ Kundorsakad skada (CID)

◎ Ingen defekt hittad (NDF)

● RMA

◎ Inkommande RMA till PENETEK debiteras kunden.

◎ Utgående RMA till kunden debiteras PENETEK.

Avgift för icke-garanti RMA-service och förlängd garanti

Vänligen kontakta vår försäljningsrepresentant.

Garantipolicy | Allt-i-ett POS-terminal | Tillverkare av POS-hårdvara | PENETEK

Beläget i Taiwan sedan 2013 har PENETEK TECHNOLOGY INC. varit en tillverkare av pekskärms-POS-maskiner och POS-displayskärmar. Dess huvudsakliga POS-hårdvara inkluderar kundvänd skärm, POS-hårdvara med dubbla skärmar, KIOSK-maskiner, hårdvara för detaljhandelens POS-terminaler, POS-maskiner för livsmedelsbutiker, POS-pekskärmar, panel-PC, kök och restaurangdisplay-system samt POS-display-skärmar, som är CC- och FCC-certifierade. POS-terminaler för livsmedelsbutiken, kassaregister, närbutik, klädbutik, etc.

PENETEK, är en 100% Taiwan-baserad ledande tillverkare som erbjuder OEM / ODM-tjänster med den mest flexibla anpassningen till utvecklare och företag inom hotell, mat och dryck, detaljhandel och industriell automation med omfattande produkttjänster.

'Penetek' har försett kunder med högpresterande POS-pekskärmar och POS-system, både med avancerad teknik och 20 års erfarenhet. 'Penetek' ser till att varje kunds krav uppfylls.