Polityka gwarancyjna | Producent systemów POS i komputerów panelowych All-In-One | PENETEK

Polityka gwarancyjna Penetek.| Profesjonalnie świadcz usługi POS OEM / ODM i gotowe rozwiązania POS.

Polityka gwarancyjna Penetek.

Polityka gwarancyjna

Penetek gwarantuje, że wszystkie produkty, części, komponenty i proces produkcyjny są zgodne ze specyfikacją zgodnie z arkuszem zatwierdzenia specyfikacji i są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w warunkach normalnego użytkowania i obsługi w okresie gwarancyjnym. W przypadku stwierdzenia wad produktów, części, komponentów oraz procesu produkcyjnego Penetek odpowiada za naprawę i wymianę w okresie gwarancyjnym, który wynosi 25 miesięcy od daty wystawienia faktury przewozowej. Jeśli potrzebujesz dłuższego okresu lub niektórych niewymienionych warunków, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży w celu przedłużenia usług.


Regulamin świadczenia usług

1. Ograniczona gwarancja

● Obszary nieobjęte zasięgiem:

Wszystkie urządzenia muszą zostać zwrócone z ważnym numerem autoryzacji zwrotu towaru (RMA). Penetek zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy urządzeń zwróconych bez ważnego numeru RMA.
 
Penetek zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi naprawy i/lub pobrania opłaty za naprawę na koszt klienta w przypadku spełnienia następujących warunków:
A. Klęski żywiołowe, takie jak pożar, woda, ruch ziemi, pogoda i inne konsekwencje zagrożeń naturalnych.
B. Nieoczekiwany prąd rozruchowy, występowanie napięcia i nieprawidłowości środowiskowe.
C. Niewłaściwe użytkowanie produktu, konserwacja oraz metody montażu/demontażu. Obejmuje to uszkodzenia kosmetyczne, takie jak rysy i pęknięcia znalezione na obudowie/obudowie, w których nie wpływają one na normalne działanie.
D. Instalacja i ustawienia oprogramowania
mi. Używaj nieautoryzowanej etykiety z numerem seryjnym i nieautoryzowanej zmiany numeru seryjnego na etykiecie.
F. Wirus komputerowy
G. Niewłaściwe użycie sprzętu do testowania i narzędzi podczas testowania produktu.
H. Zgłoszenie naprawy do nieautoryzowanego producenta lub innej jednostki.
I. Nie jest zgodny z uwagą dotyczącą bezpieczeństwa wymienioną na etykiecie bezpieczeństwa systemu podczas użytkowania lub konserwacji systemu.
J. Przypadkowe incydenty (na przykład utrata danych spowodowana awarią urządzenia pamięci masowej).
k. Korzystanie z oprogramowania niechronionego prawami autorskimi.
l. Urządzenia peryferyjne i/lub akcesoria, których nie ma na liście w domyślnym i/lub dostosowanym opakowaniu wysyłkowym i/lub których specyfikacje wykraczają poza zakres obsługiwanych systemów.

2. Potwierdzenie

Opłaty za usługę zwrotu RMA będą traktowane jako opłata za usługę RMA nieobjętą gwarancją, jeśli wady zostaną zgłoszone przez CID.

Martwy w dniu przyjazdu (DOA)

● Jednostki DOA są zdefiniowane jak poniżej Jednostki DOA to produkty, które nie działają w ciągu 21 dni drogą powietrzną, 42 dni drogą morską od daty otrzymania jednostek.

CID (uszkodzenie spowodowane przez klienta) i NDF (nie znaleziono defektu)

● O statusie CID i NDF klient zostanie poinformowany po zakończeniu procesu kontroli RMA.

Praca

● Ogólne RMA: dotyczy zwróconych produktów/jednostek, które są objęte/poza gwarancją i których nie ma w magazynie/produktów wycofanych z produkcji, a także części nienadających się do naprawy technicznej.

● RMA niezdatne do użytku: Dotyczy zwróconych produktów/jednostek, których nie ma w magazynie/produktów wycofanych z produkcji oraz części technicznie nienadających się do naprawy. W ramach gwarancji elementy/jednostki zostaną wymienione na ulepszone modele, podobnej klasy lub serii.

Czas zwrotu
● Zakończenie procesu RMA

Jest to czas, w którym firma Penetek wykonuje usługę naprawy RMA. Ogólnie rzecz biorąc, czas realizacji wynosi 30 dni roboczych licząc od dnia, w którym zwrócone produkty RMA dotarły do ​​placówki Penetek RMA. Czas realizacji różni się w zależności od ilości zwrotu RMA otrzymanego w placówce Penetek RMA.

● Zwrot numeru RMA

Jest to czas, w którym klient przesyła dokumentację wysyłkową Penetek. Czas realizacji rozpoczyna się, gdy Penetek nada klientowi numer RMA. Numer RMA jest ważny przez okres dwóch miesięcy przed upływem terminu ważności. Klient będzie miał dwa miesiące na złożenie dokumentacji przewozowej Penetek od daty otrzymania numeru RMA wystawionego przez Penetek.

Opłata przewozowa
● DOA

Opłata za kontrolę i przesyłkę zwrotną zostanie naliczona na koszt klienta, gdy wystąpią następujące przyczyny uszkodzeń związanych ze zwrotem RMA

◎ Uszkodzenia spowodowane przez klienta (CID)

◎ Nie znaleziono defektu (NDF)

● RMA

◎ Koszt RMA przychodzącego do Penetek jest naliczany na koszt klienta.

◎ Wysyłka RMA do klienta jest naliczana na koszt firmy Penetek.

Opłata za usługę RMA poza gwarancją i opłata za przedłużoną gwarancję

Prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym.

Polityka gwarancyjna | Producent systemów POS i komputerów panelowych All-In-One | PENETEK

Z siedzibą na Tajwanie od 2013 roku,PENETEK TECHNOLOGY, INC.był producentem systemów POS i komputerów panelowych z platformą Intel 10. generacji Elkhart Lake dla linii produktów POS, komputerów panelowych i komputerów przemysłowych. Ich główne produkty to POS, All-In-One POS, komputery panelowe, przemysłowe komputery panelowe, kioski i komputery Open Frame PC, które posiadają certyfikaty CC i FCC.

Penetek to w 100% wiodący producent z siedzibą na Tajwanie, który oferuje usługi OEM / ODM z najbardziej elastycznym dostosowaniem dla deweloperów z branży hotelarskiej, spożywczej, detalicznej i automatyki przemysłowej oraz firm oferujących kompleksowe usługi produktowe. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w projektowaniu i produkcji terminali dotykowych All-in-One (AIO), pracownicy Penetek rozumieją wymagania naszych partnerów i opracowują produkty o niezrównanej jakości i funkcjach, aby pomóc naszym partnerom OEM/ODM spełnić specyficzne potrzeby ich klientów w ciągle zmieniającej się dynamice rynku.

PENETEK oferuje klientom wysokiej jakości systemy POS i komputery panelowe, zarówno z zaawansowaną technologią, jak i 20-letnim doświadczeniem, PENETEK zapewnia spełnienie wymagań każdego klienta.